... ..

 

 

 

 

.. .. .. () 

.. () () 

.. "" .. ( )

: .. ( )

: .. ()

: .. " " .. ( )

.. (COHATHID-90)

.. ()

«» 15

.. «»

..  

: .. ()

.. .. ()

.. !!

.. .. ()

.. "" "" .. () 

.. 30 ..  

... .. ( )

.. 900 .. !!

.. .. ()

.. ( )

.. .. (+)

.. ()  

.. ( )

.. ()

.. .. !! ( ) 

.. ( ) 

.. ..

.. 9 ..

.. ( ) 

.. "" .. "" ( ) 

.


" " ɡ ߡ ʡ .

  ߡ " ߡ ߡ ߡ ". 

.. .. . : " .. .. " . .

" ߡ ߡ ѡ ͡ ѡ ɡ ɡ "